Održavanje drveta

Drvo je premazano zaštitnim i završnim slojem u fabrici i može da se čisti običnim sredstvima za čišćenje u domaćinstvu. Mora da se prefarba najmanje na svake četiri godine i kad god je potrebno. Prozori izloženi jakoj toploti, jakoj sunčevoj svetlosti i/ili posebno visokom nivou vlage (npr. u kuhinji ili kupatilu) moraju da se premažu najmanje na svake dve godine.


Servis krovnog prozora

Servis podrazumeva :
 • Zamenu filtera vazduha i dihtung trake
 • Dotezanje i zamena šrafova
 • Podmazivanje šarki i bravica
 • Čišćenje kondezacionih kanala
 • Čišćenje olukova krovnog prozora
 • Sirova guma

  Na spoju stakla i alu opšivke postoji sirova guma koju je potrebno zamenuti nakon 10 godina.

  Kondenzacija

  Kada se na staklu vaših prozora formira kondenzacija, trebalo bi da to shvatite kao znak upozorenja da bi trebalo češće da provetravate. Redovno provetravanje je najefikasniji naèin da se spreči kondenzovanje vode na staklima prozora.

  Ograničite količinu vlage:
 • Ako je moguće, ne sušite veš unutar kuće.
 • Zatvarajte vrata na kuhinjama i kupatilima.
 • Redovno provetravajte na pet minuta najmanje tri ili četiri puta dnevno.
 • Ako je moguće, održavajte konstantnu temperaturu u prostoriji od najmanje 20 °C.